Billede af flere elbiler, der effektivt lader samtidig. Det er muligt med lastbalancering. Læs mere om det i artiklen.

Lastbalancering: Opladning af flere elbiler

Skal du oplade flere elbiler på én gang? Så skal du blandt andet være sikker på, at du har ampere nok. Her kan du læse mere om strømtavler, ampere og lastbalancering.

Modtag tilbud på lader til elbil nu

Billede af Anne Cathrine Rask

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 18/12-2023
Oversigt

Kort fortalt sikrer lastbalancering fordelingen af strømmen, hvis du skal oplade flere elbiler samtidig.

Det er dermed væsentligt for både boligforeninger og virksomheder, der har flere ladestandere tilsluttet eller dig, der skal oplade mere end en elbil derhjemme på samme tid.

Systemet kaldes også for belastningsbalancering, lastdeling eller load management og load sharing på engelsk.

Få op til tre tilbud på ladestandere her

Hvad er lastbalancering?

Lastbalancering er et system, der overvåger det samlede strømforbrug i elinstallationen. Systemet balancerer herefter den mængde strøm, der er til rådighed, og leverer det til bilerne, der er sat til opladning.

Når flere elbiler skal oplade på samme tid, kræver det en hel del strøm. Hvis du derudover også gerne vil have ladet bilerne hurtigt op, kræver det endnu mere strøm.

Derfor kan det være en fordel at oplade med lastbalancering. På den måde vil strømmen, der er til rådighed, blive fordelt mellem elbilerne, som skal lades.

Hvis der er flere elbiler, der er tilkoblet til ladestanderne på samme tid, vil lastbalanceringen sørge for, at der bliver tilført mindre strøm til hver bil.

Dermed er du sikker på, at det samlede strømforbrug ikke overstiger den tilgængelige forsyning af el.

Læs mere

Når der bliver leveret mindre strøm til hver bil, vil opladningen tage længere tid – for jo mindre strøm der tilføres hver enkelt bil, jo længere tid vil det typisk tage at lade batteriet helt op.

Nogle lastbalanceringssystemer kan øge mængden af strøm, der er til rådighed til opladning af elbilerne, hvis der ikke anvendes strøm til andet fra strømtavlen.

På den måde bliver opladningen mere fleksibel og den tilgængelige strøm udnyttes bedst muligt.

Indhent flere tilbud på lader til elbil nu

Sådan fungerer lastbalancering

Du kan typisk opsætte lastbalanceringssystemet, så dine ampere bliver fordelt ligeligt mellem elbilerne.

Hvis en elbil bliver færdig med at oplade før de andre, kan de resterende ladestandere automatisk få adgang til flere ampere og dermed en større mængde strøm.

Nogle systemer kan også opsættes, så en bestemt ladestandere får tildelt flere ampere end andre. Det betyder, at du kan prioritere hvilke elbiler, der skal oplades først eller hurtigst.

Det er forskelligt, hvor mange ampere en ladestander kræver for at kunne oplade en bil. Der skal altså være et bestemt antal ampere til rådighed, før ladestanderen overhovedet fungerer og kan oplade en elbil.

Du skal være opmærksom på, at opladningen af elbilerne typisk vil tage længere tid, når de tilgængelige ampere skal fordeles mellem flere ladestandere.

Ladestanderne vil nemlig ikke lade med den maksimale effekt, hvis de ikke har adgang til nok ampere.

Hos din lokale elinstallatør kan du forhøre dig om, hvor mange ampere du har til rådighed.

Derudover kan du også købe flere ampere, hvis du gerne vil oplade flere elbiler med større effekt samtidig. Det kan dog være en dyr omgang at tilkøbe ekstra ampere.

Eksempel på lastbalancering

Der er 50 ampere til rådighed i en større elinstallation. Som regel kræver det 16 ampere at oplade en elbil med 11 kW. Tre elbiler kan dermed lade samtidig med fuld effekt.

Når endnu en elbil bliver tilsluttet en ladestander, vil lastbalanceringen sørge for, at de 50 ampere bliver fordelt på de fire ladestander.

Det vil sige, at de fire elbiler ikke længere bliver opladt med fuld effekt, da der kun er omkring 12 ampere til rådighed til hver ladestander. Dermed vil opladningen tage længere tid.

Hvis en bil bliver færdig med at oplade før de andre, vil de resterende tre elbiler igen lade med fuld effekt på 16 ampere hver.

Regneeksemplet er hypotetisk. Der er forskellige årsager til, at du ikke nødvendigvis kan sammenligne udregningen med din specifikke situation. Eksempelvis er det ikke alle elbiler, der kan lade med 11 kW. I det tilfælde behøver du derfor ikke 16 ampere for at lade med fuld effekt.

Få flere tilbud på ladestandere og sammenlign priser

Det skal du vide om din strømtavle og ampere

Når det kommer til opladning af elbiler, kan det være en fordel at have nogenlunde styr på, hvad det kræver af ampere – og af din elinstallation generelt.

Ampere

Måleenhed: Ampere (A) er en måleenhed, der bruges til at måle mængden af elektrisk strøm. Ampere indikerer, hvor meget strøm, der er i dine ledninger og kontakter. Ampere er ikke det samme som volt (V), der er måleenheden for elektrisk spænding. Ampere siger således noget om mængden af strøm, mens volt betegner styrken på strømmen.

Stikkontakter: Stikkontakterne i danske husstande er mærket med 10A, 13A eller 16A, alt efter hvad de skal bruges til. Det indikerer kontaktens maksimale strømbelastning.

Først og fremmest har din strømtavle kun adgang til en begrænset mængde strøm. Hvis dit strømforbrug overstiger den forsyning af strøm, der er til rådighed, vil fejlstrømsafbryderen typisk slå fra og afbryde strømmen.

Derfor kan det være en god ide med at balanceringssystem. Systemet sørger for strømfordeling. På den måde kan du få mest muligt ud af den mængde strøm, der er tilgængeligt i din elinstallation og undgå strømafbrydelser.

Hvis du ikke har ampere nok til rådighed i strømtavlen til flere ladestandere, kan du balancere strømmen med lastbalancering.

Det vil sige, at de ampere, der er tilgængelige, bliver fordelt mellem elbilerne. På den måde kan du tilslutte flere ladestandere end du egentligt har ampere til – så længe du sørger for, at lastbalanceringen styrer hvor mange ampere, hver lader må anvende.

Forskellige typer af lastbalancering

Der findes flere måder at balancere den tilgængelige mængde strøm på. Eksempelvis kan lastbalanceringen både være statisk og dynamisk.

Det kan være lidt forskelligt, hvordan dynamisk og statisk lastbalancering helt præcis foregår, alt efter hvilken udbyder af systemet eller ladestander, du vælger.

Derfor kan det være en god ide at høre mere om lastbalanceringssystemet og de forskellige måder at fordele strømmen på, inden du køber.

Modtag tilbud på ladestandere nu

Statisk lastbalancering

Ved statisk lastbalancering bliver en grænseværdi fastsat for strømforbruget. Strømmen fordeles typisk ligeligt mellem ladestanderne, uanset hvor mange biler, der lader.

Hvis der eksempelvis er afsat 32 ampere til rådighed for fire ladestander, vil hver ladestander få tildelt otte ampere. Det gælder også, selvom det kun er tre ud af fire ladere, der rent faktisk bliver brugt. Hver laders strømbelastning er således statisk.

Denne type lastbalancering anvender en del boligforeninger, for at sikre at strømmen bliver fordelt jævnt mellem beboerne.

Dynamisk lastbalancering

Med dynamisk lastbalancering tilpasser systemet strømforbruget til opladning med den mængde strøm, der er tilgængelig.

Læs også

Strømmen bliver ligeligt fordelt mellem ladestanderne afhængigt af hvor mange biler, der lader.

Det vil sige, at hvis der er 32 ampere til rådighed på fire ladere, vil hver ladestander få leveret otte ampere, hvis de alle er i brug.

Er der derimod kun tilsluttet elbiler ved tre ladestandere, vil ladestanderne få tildelt omkring 10,5 ampere hver. Dermed bliver ladestandernes strømforbrug ændret og er således dynamisk.

Indhent tilbud på ladestandere

Lastbalancering ved én samlet ladeløsning

Typisk kræver lastbalancering, at du har én kollektiv ladeløsning, hvor dine ladestandere er af samme type og mærke. På den måde kan de forbindes og dermed tale sammen og fordele den tilgængelige strøm imellem sig.

I dag kan du købe smarte ladebokse, der har et indbygget system til lastbalancering. Dermed behøver du ikke at investere i et særskilt system til at balancere strømmen.

Hvis dine ladestandere eller ladebokse ikke har et integreret system til fordele strømmen, kan du dog også købe et separat lastbalanceringssystem.

Det kan tilkobles din elinstallation og balancerer den strøm, som du har til rådighed gennem din eltavle.

Få tilbud på lader til elbil