Dagens strømpris

Sådan fastsættes dagens elpris

Dagens elpris fastsættes af elbørsen Nord Pool, der står for prissætningen af det nordeuropæiske marked. På elbørsen forhandler energiproducenter og strømleverandører, hvilket bestemmer, hvor meget dagens el er værd.

Elpriserne i Danmark fastsættes i det nordeuropæiske energimarked på elbørsen Nord Pool. Elbørsen ejes primært af Euronext, der driver de største aktiebørser i lande som Holland, Frankrig, Irland og Norge. Det statsejede, danske Energinet og tilsvarende nordiske og baltiske selskaber er minoritetsejere af Nord Pool.

Udover at fastsætte elpriserne er Nord Pool ansvarlig for at regulere elmarkedet. Elbørsen styres af markedskræfterne og energiproducenterne, der sælger strøm til de højestbydende elleverandører. Privatpersoner og virksomheder kan også sælge eller købe strøm på elbørsen.

Danmark handler mest strøm med Norge, Sverige og Tyskland, samt nyligt også med Holland. Det er nemlig de lande, vi har direkte kabelforbindelser til.

Indhent tilbud på strøm nu

Hvad påvirker dagens elpris?

Priserne på elbørsen påvirkes af udbud og efterspørgsel på strøm. Faktorerne, der primært påvirker elpriserne i Danmark, er:

  • Brændsels/kulpriser
  • CO2-kvotepriser
  • Niveauet i de nordiske vandmagasiner
  • Import- og eksportkapaciteten
  • Vedvarende energi-udbygningen (VE-udbygningen)
  • Elforbruget i Norden og Nordeuropa
  • Vind, vejr og temperaturer i Danmark og nabolandene

Energiproduktionen i Danmark og andre lande påvirkes af vejr og vind samt produktionen af fossile brændstoffer. Blæser det meget i Danmark, kan vores elpriser eksempelvis blive lavere. Det meste af energiproduktionen i Norden kommer fra vandkraft, så for at få lave priser på strøm er vi afhængige af sne og regnfald rundt omkring i Norden.

Høje elpriser i Danmark kan dog udjævnes, hvis der er stor energiproduktion i andre lande. Eksempelvis kan en tør og vindstille sommer gøre, at vi i Norden kan importere rimelig billig strøm fra lande sydpå, som producerer strøm fra solenergi. Ligesom vi eksporterer en masse vindenergi til andre lande, når det blæser på den danske vestkyst.

Danmark er dog en lille spiller i det store elmarked. Vores elforbrug er minimalt i forhold til vores nordiske naboer, der bruger el til at opvarme deres boliger. Samtidig er vores energiproduktion lille sammenlignet med andre lande. Til gengæld producerer vi meget af vores egen el fra vedvarende energikilder.

Se om du kan få en billigere elaftale

Hvorfor er elpriserne forskellige øst og vest for Storebælt?

Elpriserne øst og vest for Storebælt er sjældent helt ens. Østdanmark og Vestdanmark betragtes som to forskellige prisområder. De to landsdele importerer og eksporterer til og fra forskellige lande, som der findes kabelforbindelser til. Priserne skyldes altså begrænsninger i kabelnettet, der transporterer din strøm.

Læs også

Vestdanmark kan eksempelvis eksportere og importere strøm til og fra Norge, Tyskland, Sverige og nyligt også Holland. Østdanmark har derimod kun kabelforbindelser til Sverige og Tyskland, som de kan få strøm fra og sende strøm til.

De, der bor i Østdanmark, vil som oftest opleve lidt højere gennemsnitlige priser. Dog har man oprettet kabelforbindelser mellem Øst- og Vestdanmark for bedre at kunne udjævne prisforskellen.

Modtag tilbud på en ny elaftale her

Elpriserne fastsættes dagen før

Hver dag får elbørsen information fra energiproducenterne og elleverandørene om mængden af strøm, der skal fragtes mellem de forskellige områder på markedet den efterfølgende dag.

Nord Pool publiserer hver dag omkring klokken 13-14 elpriserne for den efterfølgende dag.

For at beregne prisen tager elbørsen udgangspunkt i et energinet uden begrænsninger og sammenligner:

  • Prisen, energiproducenterne ønsker at sælge strømmen for
  • Prisen, som elleverandørene er villige til at købe strømmen for

På den måde kan man udregne gennemsnitsprisen for alle landene i Norden, som kaldes for systempris.

Vi lever ikke i en verden uden begrænsninger på elnettet. Derfor justeres elprisen ud fra kvaliteten på elnettet i området, hvor strømmen skal fragtes.

Da kvaliteten på elnettet varierer fra sted til sted, kan elprisen ændre sig i forskellige områder. Det forklarer, hvorfor elpriserne i Vestdanmark og Østdanmark til tider kan være forskellige.

Hvornår er strøm billigst?

Efterspørgslen på strøm varierer i løbet af et døgn, hvilket betyder, at prisen kan svinge en del. Strømprisen varierer faktisk hver time.

Strøm er dyrest, når flest bruger strøm samtidig. Det er som regel om morgenen mellem klokken 7-10 og om aftenen mellem klokken 17-20. Du kan som oftest få billig el om natten mellem klokken 02-05.

Få op til tre tilbud på el

Din elaftale påvirker, hvor meget du skal betale

Læs også

Din elregning påvirkes næsten altid direkte af elpriserne på elbørsen, men din elregning kan påvirkes på forskellige måder, afhængigt af hvilken type elaftale du har.

Eksempelvis vil du med en variabel aftale betale timeprisen på strøm i det øjeblik, du bruger strømmen. Med sådan en aftale vil det være en fordel for dig at bruge strøm på tidspunkter, hvor andre ikke bruger strøm. Med en variabel aftale er du dog ikke sikret mod pludselig stigninger i elpriserne.

Hvis du derimod har en fastprisaftale, vil du betale det samme beløb hver måned for el, uanset hvordan priserne på elbørsen ser ud. Ifølge Forbrugerrådet Tænk er denne type aftale som oftest dyrest, men har også sine fordele. Det giver dig færre overraskelser i hverdagen, og du behøver ikke tænke på, hvornår på dagen du bruger mest strøm.

Læs også

Udover den faktiske pris for strømmen, du bruger, betaler du også for et elabonnement hos en af elleverandørerne samt elafgifter til staten og nettariffer til netselskabet, fordi din strøm løber gennem deres distributionsnet.

Derfor er det altså kun dit eget forbrug og elabonnementet hos elselskaberne, du kan påvirke for at få lavere elregning. Afgifter og tariffer er det samme for alle.

Hvilket elselskab skal du vælge?

Er du usikker på, hvor god din nuværende elaftale er? Udfyld skemaet på El.nu for nemt og hurtigt at få tilbud fra op til tre strømleverandører. På den måde kan du sammenligne flere konkurrencedygtige tilbud og vælge den rette elaftale for dig. Det er 100 % uforpligtende, og du kan altid takke nej til de tilbud, du får.

Indhent tilbud på en ny elaftale