Billede af kvinde, som sidder med en elregning i den ene hånd og kaffekop i den anden hånd.

Sådan læser du din elregning

Din elregning består af dit faktiske elforbrug, abonnement og tariffer til dit netselskab og Energinet samt elafgift og moms til staten. Her gennemgår vi alt det, som du bør vide om din elregning.

Modtag tilbud på strøm nu


Billede af Anne Cathrine Rask

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 02/10-2023
Oversigt

Det kan være svært at regne ud, hvad du egentligt betaler for, når det kommer til strøm og elaftaler. Læs med her og få hjælp til at forstå din elregning.

Forstå din elregning

Helt grundlæggende består din elregning af tre dele. Din elpris er nemlig sammensat af flere elementer.

Udover den pris, som du betaler for dit elforbrug, betaler du blandet andet også for transporten af strøm samt elafgift og moms til staten:

  • Dit strømforbrug: Denne del af din elregning inkluderer dit valgte elprodukt hos dit elselskab. Det er den elpris, du betaler for dit forbrug af kWh. Den dækker også over dine udgifter til elselskabet. Det er forskelligt, om elselskaberne opkræver et månedligt abonnement eller et tillæg i kroner pr. kWh, du bruger.
  • Transport af strøm: Denne del af din regning dækker over udgifterne til dit lokale netselskab. Du betaler dem for at transportere strøm til dine stikkontakter samt vedligeholdelse og udbygning af elnettet. Udover nettarifferne betaler du desuden et fast månedligt abonnement til dit elselskab for deres ydelse.
  • Elafgift og moms: Denne del af din elregning går til staten. Uanset hvilket elselskab du har, skal du betale en række afgifter og gebyrer til staten for at bruge strøm. Derudover betaler du moms af alle elprisens elementer.

Udover de tre dele, består din elregning også af tariffer og gebyrer til Energinet. De ejer og driver det danske eltransmissionsnet, som er det overliggende elnet. Netselskabet ejer det underliggende elnet, som leverer strømmen til dine stikkontakter.

Det er lidt forskelligt fra elregning til elregning, om omkostningerne til Energinet fremgår som separate linjer på elregningen eller sammen med udgifterne til transporten af strøm til dit netselskab.

Nogle gange indgår tarifferne til Energinet også under posten med udgifterne til staten. Du finder dem typisk som ’nettarif’ og ’systemtarif’ på din elregning.

Indhent tilbud på en ny elaftale

Én samlet elregning

Tidligere fik du både en regning fra dit elselskab og dit netselskab – men i dag er det hele blevet samlet på én elregning, som du får tilsendt af dit elselskab.

Elselskabet opkræver alle udgifterne til dit strømforbrug og betaler omkostningerne til både netselskabet, Energinet og staten. Dermed er det elselskabet, som står for den primære kontakt med dig som elforbruger.

Det fremgår på din elregning, hvad du betaler til, og hvem du betaler til.

I 2016 blev lovgivningen vedrørende detailmarkedet for elektricitet ændret for at styrke konkurrencen på elmarkedet. Det er blevet nemmere for dig som forbruger at orientere dig på elmarkedet og sammenligne elpriser – og skifte elleverandør, hvis du ønsker.

Få tilbud på elaftaler og sammenlign elpriser her

Lovændringen går under betegnelsen Engrosmodellen. Du kan læse mere om den og den frie konkurrence på elmarkedet på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvor kan jeg se min elregning?

De fleste kan finde deres elregning på nettet. Du kan også få den sendt i fysisk form til din adresse, men det koster som regel ekstra at få den tilsendt.

Typisk kan du finde din elregning og en oversigt over dit elforbrug på dit elselskabs hjemmeside gennem selvbetjening. Flere elselskaber kan også sende en digital faktura til din mail.

Hvis din elregning er tilmeldt Betalingsservice, kan du logge på din netbank og finde din elregning her.

Se, om du kan få en billigere elaftale

Hvad er mit strømforbrug?

Dit strømforbrug er vist på din elregning i kWh i den aktuelle tidsperiode. Derudover fremgår din elpris pr. kWh og det samlede beløb for forbrugsperioden.

Læs også

Ifølge Energistyrelsen bruger en almindelig dansker i gennemsnit 1.600 kWh om året. Det svarer til 133,33 kWh om måneden. Dog anbefaler de, at vi sænker vores forbrug til 1.000 kWh om året – hvilket er det samme som 83,33 kWh pr. måned.

Hvilken elaftale du har hos dit elselskab, har stor indflydelse på, hvad du betaler for dit strømforbrug.

Grundlæggende har vi to typer af elaftaler i Danmark – en fast pris-aftale og en elaftale med variabel pris:

Variabel pris:

  • Elaftalen vil typisk være den billigste over tid. Din elpris følger markedsprisen på strøm, som varierer time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Du kan påvirke din elregning, hvis du bruger strøm, når elpriserne er lavest. Det er typisk i weekenden, om natten og midt på dagen.

Fast pris:

  • Elaftalen vil ofte være dyrere, men giver dig tryghed i at kende din elpris i længere tid ad gangen. Du får den samme pris på strøm hele døgnet. Prisen pr. kWh er typisk højere end markedsprisen, fordi elselskabet kompenserer for den risiko, de løber ved at fastlåse din elpris i længere tid.

Flere elselskaber tilbyder muligheden for, at du kan vælge grøn strøm. Elselskabet køber så certifikater fra vedvarende energikilder, som dækker dit årlige elforbrug.

Få tilbud på en ny elaftale nu

Din elregning vil variere uanset elaftale

Din elregning vil variere hver måned på baggrund af dit strømforbrug, uanset om du har en elaftale med fast eller variabel pris.

Mange tror, at en fast pris-aftale betyder, at du får den samme elregning hver måned, men det er faktisk ikke tilfældet. Selvom elprisen pr. kWh er fastsat, så vil elregningen stadig variere.

Mængden af kWh, du bruger, skifter nemlig fra måned til måned. Ofte bruger vi eksempelvis mere strøm om vinteren sammenlignet med om sommeren.

Prisen varierer også på de tariffer, du betaler til dit netselskab. I starten af 2023 trådte en ny prismodel i kraft. Det betyder, at du betaler mere for transporten af el i de timer, hvor elnettet er mest belastet. Typisk vil det være mellem kl. 17-21.

Indhent tilbud på el her

Hvad består udgifterne til netselskabet af?

Tarifferne, du betaler til dit lokale netselskab, er betaling for leveringen af strøm til din stikkontakt gennem elnettet. Abonnementet dækker over omkostningerne ved at måle og aflæse dit elforbrug.

Der er kun ét selskab, der ejer strømkablerne ved din bolig. De står for leveringen af strøm samt vedligeholdelse og udbygning af elnettet. Det vil sige, at du ikke selv kan bestemme dit netselskab.

Du betaler et beløb til netselskabet pr. kWh, du bruger. Jo mere strøm du bruger, jo højere vil din udgift til netselskabet altså være.

Priserne hos dit netselskab er de samme, uanset hvilket elselskab du har. Udgiften til netselskabet påvirkes altså ikke, selvom du finder en billigere elaftale ved et andet elselskab.

Prisen på transporten af strøm varierer i løbet af dagen. Førhen betalte du samme pris for transporten hele døgnet. Siden starten af 2023 har det ændret sig, så du betaler en højere nettarif, når elnettet er mest belastet.

Læs også

Strømmen er altså blevet dyrere på de tidspunkter, hvor mange bruger strøm. Tarifferne vil også være højere om vinteren sammenlignet med om sommeren, da flere bruger strøm om vinteren.

Forsyningstilsynet godkender, hvordan netselskaberne regulerer nettariffen. Det skal sikre dig en effektiv forsyning af el til den laveste mulige pris.

Du skal være opmærksom på, at selvom nettariffen er høj, så kan elprisen hos dit elselskab godt være lav – og omvendt.

Modtag op til tre tilbud på strøm

Hvorfor betaler vi elafgift til staten?

Alle elkunder i Danmark skal betale elafgift til staten – det er nemlig en lovpligtig afgift. Du betaler en fast elafgift pr. kWh, du bruger.

Oprindeligt blev elafgiften indført for at vi skulle spare på strømforbruget. I mange år kom strømmen nemlig primært fra fossile energikilder, som udledte meget CO2.

Derfor ønskede både danske og internationale politiker, at vi skulle sænke vores elforbrug, for at mindske det samlede CO2-udslip.

I dag kommer mere og mere af vores energiproduktion fra vedvarende energikilder, som vindmøller, solceller og vandværker. Det betyder, at der ikke længere er behov for den samme høje elafgift. Derfor sænkes elafgiften i Danmark hvert år frem mod 2030.

Undersøg elmarkedet og vælg den rette elpris for dig

Når du har fundet ud af, hvordan din elregning egentlig fungerer – og hvad du faktisk betaler for – kan det være en god ide at undersøge elmarkedet og sammenligne elpriser.

Hvis du forholder dig aktivt til elmarkedet, har du nemlig mulighed for at spare penge på din elregning.

Du kan enten benytte tilbudstjenesten på El.nu eller kigge i oversigten over danske elselskaber, hvis du vil undersøge, om du kan få en bedre elaftale med en billigere elpris.

Indhent tilbud på en ny elaftale nu

Ofte stillede spørgsmål

Hvad består min elregning af?

Hvad er de grundlæggende elementer i min elregning?

Modtager jeg flere elregninger?

Hvor kan jeg se min elregning?

Hvordan aflæses strømforbruget på min elregning?

Hvad er elafgiften, og hvorfor betaler vi den?

Hvordan bestemmes priserne for transport af strøm?

Hvad er Energinet?

Hvilke typer elaftaler findes der i Danmark?

Hvordan kan jeg finde den rigtige elpris for mig?

Få op til tre tilbud på en ny strømaftale