Billede af mand med levende lys, der leder efter den rette sikring i sikringsskabet ved strømafbrydelse.

Dette bør du vide ved strømafbrydelser

Strømafbrydelser kan være ubehagelige og ubelejlige. Strømsvigt kan enten skyldes dit eget elsystem eller udefrakommende problemer. Find ud af her, hvad du skal gøre ved strømafbrydelser.

Indhent tilbud på strøm nu


Billede af Anne Cathrine Rask

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 02/10-2023
Oversigt

Strømafbrydelse: Er strømmen gået i dit område?

Er strømmen gået i hele nabolaget, kan det være en fejl eller driftsforstyrrelse hos dit lokale elnetselskab. Netselskabet er dem, som ejer elkablerne ved din bolig og sørger for at levere strøm via elnettet til din stikkontakt.

Hvis du mangler strøm, kan du på Energi Danmarks hjemmeside finde et kort over elnettet lige nu. Oversigten viser både igangværende strømafbrydelser samt planlagte, varslede og akutte strømafbrydelser. Derudover vises årsagen til strømafbrydelsen, startdatoen og den forventede slutdato.

På kortet kan du finde aktuelle strømafbrydelser i dag ved at søge på områder, såsom Aarhus, Aalborg, Odense eller København. Du kan også indtaste din specifikke adresse for at finde informationer om dit nabolag, hvis strømmen er gået.

Du skal være opmærksom på, at netselskaberne ikke er lovmæssigt forpligtet til at indberette mindre, regionale forstyrrelser på elnettet eller opdatere oversigten over strømafbrydelser.

Du kan altså sagtens opleve at strømmen er gået, uden der er registreret strømafbrydelser i dit område. Dog plejer netselskaberne generelt at være gode til at videregive information om strømsvigt, så kortet giver et opdateret billede af strømafbrydelser.

Få tilbud på el og sammenlign elpriser

Planlagt strømafbrydelse eller akut strømsvigt

De varslede og planlagte strømafbrydelser skyldes ofte nødvendigt arbejde på elnettet.

Det kan være vedligeholdelse af elforsyningsnettet, så transporten af strøm fra produktionsstedet til din bopæl kan forløbe uden problemer. Det kan også være, at det eksisterende elnet skal udbygges.

Der er flere grunde til, hvorfor de uvarslede strømafbrydelser opstår. Typisk sker de pludselige strømsvigt på grund af gravearbejde omkring elkablerne i jorden, hvor skaden enten ikke bliver opdaget eller indberettet.

Hvis du gerne vil modtage en SMS, når der opstår driftsforstyrrelser på elnettet i nærheden af din bolig, kan du tilmelde dig SMS-service her. Så vil du i de fleste tilfælde få besked om strømafbrydelser i dit område.

Energinet oplyser på deres hjemmeside om forskellige driftsforstyrrelser på elnettet, som spændingsdyk og strømafbrydelser. Du kan tilmelde dig en service, som sender drift-meddelelser til din indbakke.

Se, om du kan få en billigere strømaftale

Strømafbrydelse: Hvad gør du, hvis strømmen er gået hos dig?

Billede af nyere HFI/HPFI-relæ med vippekontakter
Ser dit HFI/HPFI-relæ sådan ud? Så har du et nyere relæ med vippekontakter, hvor du ikke behøver at udskifte sikringer ved strømafbrydelse.

Hvis du har fundet ud af, at strømsvigtet kun er i din husstand, kan du følge denne guide til, hvad du skal gøre ved strømafbrydelse.

Uanset hvilken eltavle du har, skal du ved en strømafbrydelse begynde med at kontrollere din eltavle.

Er HFI/HPFI-relæet eller en gruppesikring slået fra, så slå den til igen. Slår den fra igen med det samme, skyldes det typisk en fejl i dit system – og du kan følge guiden nedenfor.

Der findes to udgaver af den type eltavle, som man typisk finder i en husstand – en gammel og en ny. Den gamle eltavle har sikringer, som skal skiftes, når de springer. Den nye eltavle har vippekontakter, som blot skal tilsluttes igen, når de er blevet afbrudt.

Ifølge dansk lovgivning fra 2008 skal alle elinstallationer være beskyttet med et HFI/HPFI-relæ.

Modtag tilbud på strøm her

Det gør du ved strømafbrydelse - nyere eltavle med vippekontakter

 1. For at identificere den gruppe, som er skyld i strømafbrydelsen, skal du først slå HFI/HPFI-relæet og alle gruppeafbryderne fra.
 2. Slå herefter HFI/HPI-relæet til igen. Én efter én slår du alle gruppeafbryderne til – når strømmen går igen, ved du hvilken gruppe, der er fejl i.
 3. For at identificere det apparat, som er skyld i strømafbrydelsen, skal du slå HFI/HPFI-relæet og alle gruppeafbryderne fra igen. Sluk så for samtlige stikkontakter og elapparater i den gruppe, som er er skyld i fejlen. Normalt fremgår det på eltavlen, hvilke grupper, der hører til specifikke dele af huset.
 4. Slå nu HFI/HPFI-relæet til igen samt gruppen, hvor fejlen er opstået. Én for én tænder du elapparaterne og stikontakterne, der er tilsluttet gruppen, indtil gruppeafbryderen slår fra og strømmen går. Når det sker, har du fundet frem til fejlkilden.
 5. Udskift det apparat, som er skyld i strømafbrydelsen og husk at slå gruppeafbryderen til igen.

Hvis du har fulgt guiden, men stadig oplever strømafbrydelse, kan det skyldes en fejl i elinstallationen. I så fald bør du kontakte en elinstallatør.

Det gør du ved strømafbrydelse - gammel eltavle med udskiftelige sikringer

 1. Tjek, hvilken af sikringerne, der er sprunget. Den lille farvede skive i enden af sikringen falder ud, når den springer. Det kan være, du bliver nødt til at tjekke dem alle.
 2. Udskift den sikring, der er sprunget. Springer den nye sikring igen med det samme, må du identificere det elapparat, som er skyld i fejlen og strømafbrydelsen.
 3. Sluk alle apparaterne, der hører til gruppen, der er sprunget. Skift sikringen og tænd elapparaterne én efter én. Når sikringen springer igen, har du fundet fejlkilden.
 4. Udskift det apparat, som er skyld i strømafbrydelsen og husk at skifte sikringen endnu en gang.

Inden du går i gang med fejlfindingen, er det en god ide at tjekke, om du har sikringer nok til at udskifte de sikringer, der springer undervejs.

Hvis du har fulgt guiden, men stadig oplever strømafbrydelse, kan det skyldes en fejl i elinstallationen. I så fald bør du kontakte en elinstallatør.

HFI/HPFI-relæ og sikringer

HFI/HPFI-relæ: På din eltavle finder du dit fejlstrømsrelæ, som også kaldes HFI/HPFI-afbryder.

Opstår der et problem med dine elinstallationer, sørger HFI/HPFI-relæet for, at strømmen bliver afbrudt. Den sikrer, at der ikke opstår kortslutninger, som kan starte brand i din bolig eller give dig stød.

Sikringer: Du finder ligeledes dine sikringer på eltavlen. De afbryder også strømmen, hvis der opstår fejl med dine elinstallationer.

Når en sikring springer eller slår fra, skyldes det ofte en overbelastning på din elinstallation.

Sikringen slår fra for at beskytte dine ledninger fra overbelastningen, så de ikke brænder sammen eller giver stød.

Indhent tilbud på elaftaler nu

Strømafbrydelse på grund af overbelastet elgruppe

Når du oplever strømsvigt i dit hjem, og det ikke skyldes et defekt elapparat, så skyldes det typisk, at en elgruppe er overbelastet. Det vil sige, at du har tilsluttet for mange elapparater til den samme gruppe på én gang.

Du kan få en elinstallatør til at lave endnu en gruppe. Så kan du have alle de elapparater tændt, som du ønsker. Du kan også flytte nogle af apparaterne til en anden gruppe eller sørge for, at alle elapparaterne ikke er tændt på samme tid.

5 gode råd ved strømsvigt

Her er en række gode råd til dig, der oplever strømafbrydelse lige nu:

 1. Hvis du pludseligt oplever strømsvigt, skal du som det første tjekke, om strømmen er gået i hele området eller kun hos dig selv. Tjek, om dine naboer også har strømsvigt. Hvis det er en kollektiv strømafbrydelse, kommer strømmen som regel forholdsvis hurtigt tilbage.
 2. Brug elapparater med batterier, såsom din mobil til at holde dig opdateret på strømafbrydelsen via nyhedssite, energiselskabets hjemmeside eller Energi Danmarks kort over aktuelle og varslede strømafbrydelser.
 3. Lad være med at åbne køleskab og fryser. Hvis du holder dørene lukket, kan maden uden problemer holde sig et par timer i køleskabet og som regel endnu længere i fryseren. Det er dog altid en god ide at tjekke madens tilstand i både fryser og køleskab efter en strømafbrydelse.
 4. Når strømafbrydelsen er ovre, kan du undersøge, om alle dine elapparater fungerer, som de plejer. Kontrollér varmekilde, cirkulationspumpe, fryser osv. Tjek, om alle apparater, der skal være slukket, stadig er det. Sørg for at HFI/HPFI-relæet og gruppeafbryderne er slået til.
 5. Kontakt din forsikring, hvis elinstallationen, hvidevarer eller tilsluttede elapparater er gået i stykker. Det er forskelligt fra forsikring til forsikring, hvad de dækker af skader ved strømafbrydelse. Derfor er du nødt til selv at kontakte dem for at høre nærmere.

Få op til tre tilbud på en ny strømaftale