Billede af havvindmøllepark.

Vindmøller: Sådan laver de strøm

I Danmark har vi mange vindmøller, men hvordan fungerer en vindmølle egentlig?

Se, om du kan få en billigere aftale på strøm


Billede af Anne Cathrine Rask

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 02/10-2023
Oversigt

Det danske landskab er fyldt med vindmøller. Vi har både store havvindmølleparker og vindmølleparker på land, som forsyner landets befolkning med strøm fra dansk vindenergi.

Når det kommer til vedvarende energikilder, er vindmøller en af de mest udbredte former for energiproduktion i Danmark.

Energi fra vindmøller er klimavenlig energi. Derfor spiller vindmøller en væsentlig rolle i forhold til at mindske danskernes samlede klimaaftryk og reducere udledningen af drivhusgasser i atmosfæren.

Få op til tre tilbud på en ny elaftale

Kort fortalt: Hvordan virker en vindmølle?

Helt grundlæggende omdanner vindmøller vindens energi til strøm. Det sker, når vinden får vindmøllens vinger til at rotere. Når vingerne drejer rundt, dannes der nemlig strøm.

Blæser det med en høj vindhastighed, er der mere energi i vinden. Derfor er mange vindmøller placeret langs kysten, hvor det ofte blæser mere og kraftigere.

Vindmøllen opfanger den bevægelsesenergi, som er i vinden, og omdanner den til elektrisk energi. Derfor kan man sige, at vindmøller ikke skaber energi, men omdanner én energiform til en anden, som i sidste ende kan udnyttes.

Hvordan laver en vindmølle strøm?

Rent teknisk sker omdannelsen af vind til elektricitet i sammenspillet mellem vindmøllens vinger, hovedaksel og generator.

Vindmøllens vinger har en flad side, som altid skal vende mod vinden – og det er vindens tryk på denne flade side, som får vingerne til at dreje rundt.

På vindmøllehuset sidder en vindfane, som registrerer, hvilken retning vinden kommer fra. Den får vindmøllehuset til at dreje i retningen af vinden.

Vingerne sidder fast på en aksel i vindmøllehuset, som drejer rundt med samme hastighed som vingerne, når de er i bevægelse.

For at lave vekselstrøm, som er den type strøm, der kommer ud af vores stikkontakter, bliver akslens omdrejninger inde i gearkassen mangedoblet ved hjælp af en masse tandhjul. Det får en aksel på den anden side af gearkassen til at dreje væsentligt hurtigere rundt med omkring 1000 omdrejninger i minuttet.

Den hurtigdrejende aksel får en rotor med magneter til at dreje rundt inde i en generator. Magneterne er omgivet af spoler med ledninger. Når magneterne drejer omkring spolerne, får det elektroner til at bevæge sig inde i spolernes ledninger. På den måde dannes der elektricitet i generatoren.

Strømmen, der bliver dannet i vindmøllen, sendes ud til de danske hjem gennem kabler og ledninger i elnettet, og forsyner os med strøm i vores stikkontakter.

Modtag tilbud på strømaftaler her

Danske vindmøller og vindenergi

De første vindmøller på land så dagens lys i 1970’erne. Danmark har således mange års erfaring med at producere vedvarende energi fra vindmøller samt et nærgående kendskab til vindmølleteknologi.

Ifølge Energistyrelsen producerede de danske landvindmøller i 2022 mere end 10,3 TWh elektricitet. Vores samlede elforbrug i Danmark samme år var omkring 35,5 TWh. Det svarer altså til, at vindenergi dækkede over 29 % af vores elforbrug i 2022.

Strøm fra landvindmøller er en af de billigste måder, vi kan producere vedvarende energi på. Derudover er vindkraft sammen med solceller en af de energikilder, som giver det mindste klimaaftryk.

Verdens første havvindmøllepark blev etableret i Vindeby i 1991. I dag eksisterer der 15 havparker fordelt over hele landet. Danmark har dermed en af de længste historier, når det kommer til at producere vindenergi fra havvindmøller.

Grøn strøm fra vindmøller

Danskerne bliver på mange måder mere og mere afhængige af elektriske apparater i deres hverdag. Vi bruger strøm, når vi vasker og tørrer tøj, spiller computer, ser vores yndlingsserie på tv, laver mad og gør rent.

Dertil kommer den stigende interesse for at leve mere miljøvenligt, som får os til at investere i varmepumper og elbiler som aldrig før. Alternativer som kræver strøm for at fungere.

Læs mere

Hvis vi skal følge med det voksende behov for elektricitet samtidig med, at vi skal blive fri for fossile brændstoffer, skal vi bruge grøn strøm fra vedvarende energikilder. Her er vindenergi fra danske vindmøller et billigt og miljøvenligt alternativ.

Få tilbud på el og sammenlign elpriser

Fordele ved strøm fra danske vindmøller

Ifølge Energistyrelsen er der mange fordele ved strøm fra danske vindmøller. Som energikilde er vind omkostningsfri og naturligt forekommende i Danmark.

  • Vedvarende ressource: Det kan godt være, at vi brokker os, hver gang det blæser meget herhjemme. Men det kan altså være en fordel, når det kommer til produktionen af miljøvenlig strøm. Vind er nemlig en vedvarende naturressource, som aldrig slipper op.
  • Meget få drivhusgasser: Vindmøller laver strøm stort set uden at udlede drivhusgasser ud i atmosfæren. Derfor er elektricitet fra danske vindmøller mere klimavenligt sammenlignet med strøm, der produceres fra fossile energikilder som kul, olie og gas.

Ulemper ved strøm fra danske vindmøller:

Selvom de store vindmøller på land og havvindmøllerne omdanner vind til elektricitet på en skånsom måde for klimaet, kan de alligevel også have en negativ effekt på en række punkter.

  • Mulig påvirkning af dyrelivet: Vindmøllerne kan have en negativ påvirkning af dyre- og fuglelivet i det område, hvor de opsættes. Det skyldes, at dyrenes normale levemåder bliver forstyrret. Det gælder både vindmøller på land og havvindmøller.
  • Nabo til vindmøller: Vindmøllerne kan være til gene for de mennesker, som færdes og bor i nærheden af dem. Det kan både være i forhold til støj, visuel påvirkning og skyggeeffekt fra vindmøllerne.
  • Vind og vejr: Vindmøller producerer kun strøm, når vingerne drejer rundt. Vejret varierer meget i Danmark, og det kræver en vis vindhastighed at sætte gang i vingerne. Det betyder at vindmøllerne ikke altid producerer strøm.

Modtag tilbud på strøm nu

Hvorfor står vindmøllerne stille?

Hvis du opdager, at vindmøllerne nogle dage står stille selvom det blæser, så skyldes det højst sandsynligvis ubalance mellem udbud og efterspørgsel på strøm.

Det betyder, at elforbruget fx ikke er lige så stort som elproduktionen, og derfor skal vindmøllerne ikke producere mere strøm.

Hvis der er ubalance i forbruget og produktionen af el, så bidrager vindmøllerne faktisk til at skabe balance i elssystemet, når de ikke drejer rundt. Det er vigtigt for elforsyningssikkerheden, som skal sikre en pålidelig og stabil elforsyning til dig, når du skal bruge strøm.

Indhent tilbud på en ny strømaftale her